The Maritime Museum (Stockholm) and The Vasa Museum
                       


Sjöhistoriska museet har bla Originalkajutan och den solkrönta akterspegeln från skonerten Amphion bevarade.
Amphion
var Gustav III:s chefsfartyg under kriget mot Ryssland 1788-90. 
Här finns också bla Vasaorden.


Att få silkessnöret var nog inte så kul (Sjöhistoriska museet)
The Royal Warship Vasa
Vasa museet hade 1 143 404 besökare 2008


The Royal Warship Vasa
Vasamuseet

The Royal Warship Vasa
Vasamuseet

The Royal Warship Vasa
Vasamuseet


The Royal Warship Vasa
ombord

The Royal Warship Vasa
Ombord

The Royal Warship Vasa


The Royal Warship Vasa

 

The Royal Warship Vasa
Pumpen finns bevarad