Some more pictures...
                                                                         Some info regarding "Bexells talande stenar" (only swedish, sorry)


Some info regarding "Bexells talande stenar" (only swedish, sorry)


Some info regarding "Bexells talande stenar"


Vägen till Bexells talande stenar/The road to Bexells "speaking stones"


"För att förarga andra skada wi oss mången gång sjelfwa" /One of the stonesEn av många stenar med inskrifter, inte helt lättläst på denna bild dock.


"
"HOPPET ÄR DEN OLYCKLIGES DAGLIGA BRÖD"
"WI BEDJA OM RÅD MEN WI MENA BIFALL"

 

"APA ÄR OCH FÖRBLIR APA ÄFVEN OM HON PRYDES MED GYLLENE SMYCKEN"
"DET ÄR FÖRSENT ATT SPARA MATEN NÄR MAN SER BOTTEN I FATET"
 

 
MinneshallenMinneshallen


Minneshallen


Bexells gård


EnligE
Enligt denna skylt skulle ristningar utförts av alkoholiserade stenhuggare andra skyltar hävdar att detta är en myt även påståendet att han ville bevara
vårt språk är inte riktigt enligt vissa källor.För mer info rörande Bexells talande stenar sök på Google.


Gult!/Yellow!

 


B
Bexells gravsten/tombstone
"MENNISKANS HISTORIA ÄR HENNES KARAKTÄR"