Some more pictures...
                       


Sagerska palatset
Sagerska_palatset
Sager_House
Norrbro
Norrbro

Norrbro (english)

 


Rosenbad och Stockholms stadshus
Rosenbad
och Stockholms_stadshus
 Rosenbad and  Stockholm_City_Hall

Järnspiran på  Riddarholmskyrkan
Riddarholmen_ChurchRiksdagshuset_i_Stockholm
och Storkyrkan i bakgrunden.
Riksdag_building and Storkyrkan in the background.


Stockholms_slott
och Vaktavlösningen
Stockholm_Palace
and The Royal_Guards_(Sweden)


I slottsboden såldes det...
At  Stockholm Palace souvenirs...
......souvenirer till det kungliga bröllopet den 19 juni 2010.
...for the royal wedding 19th of June 2010 where sold.


Stockholms_slott och Storkyrkan där bröllopet äger rum den 19 Juni 2010.
 Stockholm Palace and Storkyrkan where the Royal Wedding will take place 19th of June 2010.

Storkyrkan
Storkyrkan
Storkyrkan (english)

Storkyrkan
Storkyrkan
Storkyrkan (english)
Inuti Storkyrkan
Inside Storkyrkan (english)


Inuti Storkyrkan
Inside Storkyrkan (english)
Inuti Storkyrkan
Inside Storkyrkan (english)


Inuti Storkyrkan där bröllopet mellan KronprinsessanVictoria och Herr Daniel Westling äger rum 19 Juni 2010.
Inside Storkyrkan (english) where the royal wedding will take place 19th of June 2010.

Inuti Storkyrkan som hade rengjorts inför bröllopet då detta ej hade gjorts på 100 år man hade sparat en liten otvättad del så man kunde se skillnaden.
Inside Storkyrkan which has been cleaned before the royal wedding. The church hasn't been cleaned in a 100 years so I guess it
was a bit overdue...a non-cleaned part has been saved so that you can see the difference.


Inuti Storkyrkan
Inside Storkyrkan (english)


Riddarholmskyrkan
 Riddarholmskyrkan
Riddarholmen_Church


Wrangelska_palatset
Wrangel_Palace


Inuti  Riddarholmskyrkan som är kunglig begravningskyrka.
Här ligger alla Svenska regenter från Gustav II Adolf till Gustav V begravda med undantag för Drottning_Kristina.
Inside Riddarholmen_Church which is a burial church for Swedish monarchs.
Swedish monarchs from Gustavus Adolphus (d. 1632 AD) to Gustaf V (d. 1950) are entombed here, as well as the earlier monarchs Magnus III (d. 1290) and Charles VIII (d. 1470).

 


Karl XII's sarkofag
Carl XII's sarcophagus in Stockholm

 


Gustav_II_Adolf
's sarkofag
Gustav Adolph's sarcophagus at Riddarholm Church
 


Gustav_II_Adolf
's sarkofag
Magnus latin för den store
Gustav Adolph's sarcophagus, Magnus is latin and stands for "the Great"


Karl_XIV_Johan
's sarkofag längst bak
Charles_XIV_John_of_Sweden's sarcophagus, his wife Desideria in the front


Lennart_Torstensson's gravplats
Lennart_Torstenson is also entombed in Riddarholmen_Church

 


Stenbockska_palatset

Riddarholmskyrkan
Riddarholmskyrkan

Riddarholmen_Church

 

Riddarholmskyrkan
Riddarholmskyrkan

Riddarholmen_Church