Some more pictures...
                         


Träd som föll under stormen Per

                                                                                 


Smögen havsbad

Provning av Mackmyra Whisky på Smögen havsbad samt möjlighet att köpa ett fat whisky för lagring i Bergrum i Smögen
 


En icke rökig och en rökig variant utav av Mackmyra Whisky

 


Blivande whiskylager i Smögen f.d Kustradar anläggning
 Blivande whiskylager i Smögen f.d Kustradar anläggning i ett bergrumBlivande whiskylager i Smögen f.d Kustradar anläggning i ett bergrum som skulle byggas om för den nya tidens uppgifter.Smögen
 


Smögen
 


Smögen


 


Smögen

 Smögen

Smögen