Some more pictures...
                         Marstrands fästning


Marstrands fästning

                                                                                 


Utsikt från fästningen

Gissar att den tomten inte var jättebillig

Marstrands fästning


 


 


Svängbara kanonlavetter
 


Utsikt från ett av fästningens fönster
 


Lasse-Maja var en av de mer kända fångarna på fästningen.......här bodde han (hon?)


Allmän kungörelse gissar att den inte är riktigt aktuell längre....


Marstrands kyrkogård

 


Fint blommande träd och litet hus i bakgrunden