Some more pictures...

                   

 


Höstena källor


    
Höstena källor, notera sandbotten som vattnet strömmar upp igenom


Vattenmängden är så stor att en liten bäck med klart källvatten rinner ut i Ätran
Vatten på väg ut i Ätran

Hittade på sidan  http://www.jornmark.se, som handlar om övergivna platser, ett tips om Yngeredsfors nedlagda gamla kraftstation
som verkade värt ett besök.

Yngeredsfors gamla kraftstation
 


Lite vatten rann det fortfarande