Some more pictures...

                       


SAAB B17A
En DC3'a flyger förbi
                                                                                 


Flygande tunnanEn Vampire längst fram


SAAB B17A


SAAB B17A

Sk 16 Harvard


En Tiger Moth går in för landning


P51-Mustang


Flygande tunnanLansen


Vampire